Nieuws BC Tegelen

Cafe/biljartzaal van Tienen open kersttournooi 3 banden groot 2017.
DE SPEELDAGEN ZIJN OP 18-22- 28 December DE FINALE OP 29 December
DE PARTIJLENGTE 60% van de competitiepunten met een maximum van 40 beurten.
Het minium te maken carambols is 12.
Het inschrijfgeld is 10.00 Euro
1e prijs 50% van de inleg
2e prijs 35% van de inleg
3e prijs 15% van de inleg
Op de laatste speelavond is er nog een leuke suprise prijs

opgave tot 16 December bij Sandra of John van Tienen
Tel 077-3731272 – E.Mail johnvantienen@ziggo.nl

 

Uitnodiging 60 Jarig Jubileum BC Tegelen
Aan alle leden van BC Tegelen.
Zoals jullie weten viert onze biljartclub in 2018 haar 60ste verjaardag.
Deze feestelijke gelegenheid zal plaatsvinden in het weekeinde van 2 en 3 Juni 2018 .
 Wij als “feestcommissie”te weten C.Ooms,T.Peulen,S.v.Tienen,en M.v.d.Brink
zijn reeds begonnen met het brainstormen hierover.
Zoals het er nu voorstaat willen we graag een programma voor de Zaterdagavond en de zondagmiddag invullen.
We hebben natuurlijk wel enige ideen hierover die op dit moment nog niet geheel concreet zijn.
Een en ander zal uiteraard afhangen van de opbrengsten om dit mede mogelijk te maken.
Als je het een en ander gewoon even op een rijtje zet dan kom je snel tot de conclusie
dat het een behoorlijk bedrag is. Te weten 5 a 6.000 euro.
Mede daarom is het dan ook belangrijk om zoveel mogelijk “vrienden van BC Tegelen te vinden”
Om deze feestelijkheden te kunnen bekostigen is:
1) reeds besloten in de afgelopen jaarvergadering “Vrienden van BC tegelen”
in het leven te roepen. De bedoeling hiervan is dat ieder lid van BC Tegelen
drie personen (liefst meer natuurlijk)vindt die voor 10,00 euro pp de club
willen sponseren om dit mogelijk te maken.
Ter indicatie 69 leden * 3 sponsoren * 10.00 euro = 2070.00 euro.
Zodoende zou 5 sponsoren per lid een geweldige basis bieden t.w. 3450.00 Euro.
In de zaal hangt een lichtkrant waar alle name van de sponsoren worden genoemd.
De eerste namen staan er reeds op en zullen hopelijk zeer snel worden aangevuld
tot een geweldige lange lijst.!! Deze sponsering is eenmalig
En duurt tot 31-12-2018.
Je kunt dnken aan personen maar natuurlijk ook aan bedrijven en vereningen
om te vragen.
Namen en het sponsorgeld kunnen worden afgegeven bij S.v.Tienen.
2) Verder wordt er een tombola georganiseerd met geweldige prijzen.
Wil jezelf of weet je een bedrijf om een prijs te sponseren is dit zeer welkom.

Over de invulling van het feestweekeinde zal later nog een update komen
Met een ingevuld programma zodra dit wat meer vaste vorm heeft gekregen.
Houd in ieder geval de Zaterdag avond 2 juni en de zondagmiddag 3 juni vrij
in jullie agenda.

De Feestcommissie.
============================================================

Mededeling: Vanaf 1 September 2017 zal de vrije trainingsavond van de Maandag
Verplaatst worden naar de dinsdagavond
=================================

Teamleiders 3 banden groot indien er bekerwedstrijden worden afgesproken had ik dat graag van jullie vernomen dus geef het effe aan mij door
===============================================
Beste Leden
Hier het schema voor het schrijven c.q Arbitreren.
Als een lid op de aangegeven datum niet beschikbaar
dient hij zelf voor een vervanger te zorgen.
Mocht dit niet lukken dan z.s.m. contact opnemen met Sandra.
Aanvang van de wedstrijden(onder voorbehoud)
Vrijdag 19.00 uur Zaterdag 11.00 uur Zondag 11.00 uur
==============================================
Finale 3 banden groot 3e klasse 16-17 December 17
Zaterdag 16 December P.Wolters-T.Smaak Sch + Arb
Zondag 17 December R.Evers-H.v.Aarssen Sch + Arb
====================================================
Finale bandstoten 4e klasse 26-27- Januari 18
Zaterdag 26 Januari M.Peulen- .v.Gulick Sch + Arb
Zondag 27 Januari J.Westheim-J.Theunissen Sch + Arb
====================================================
Nat voorronde 3 banden groot 1e klasse 24-25 Feb of 3-4 Mrt
Zaterdag W.v.Tienen-A.Thissen Sch
Zondag T.Smaak-P.Wolters  Sch
=====================================================

Vergoeding Zaterdag + Zondag Schr-Arb 14.00 Euro KNBB District.

Vergoeding Schr+Arb Vrijdag 2 consumpties per persoon.
=================================================================================
WIJ WENSEN IEDEREEN FIJNE FEESTDAGEN
EN EEN GELUKKIG NIEUWJAAR
====================================

Advertenties