Nieuws BC Tegelen

 

Uitnodiging 60 Jarig Jubileum BC Tegelen
Aan alle leden van BC Tegelen.
Zoals jullie weten viert onze biljartclub in 2018 haar 60ste verjaardag.
Deze feestelijke gelegenheid zal plaatsvinden in het weekeinde van 2 en 3 Juni 2018 .
 Wij als “feestcommissie”te weten C.Ooms,T.Peulen,S.v.Tienen,en M.v.d.Brink
zijn reeds begonnen met het brainstormen hierover.
Zoals het er nu voorstaat willen we graag een programma voor de Zaterdagavond en de zondagmiddag invullen.
We hebben natuurlijk wel enige ideen hierover die op dit moment nog niet geheel concreet zijn.
Een en ander zal uiteraard afhangen van de opbrengsten om dit mede mogelijk te maken.
Als je het een en ander gewoon even op een rijtje zet dan kom je snel tot de conclusie
dat het een behoorlijk bedrag is. Te weten 5 a 6.000 euro.
Mede daarom is het dan ook belangrijk om zoveel mogelijk “vrienden van BC Tegelen te vinden”
Om deze feestelijkheden te kunnen bekostigen is:
1) reeds besloten in de afgelopen jaarvergadering “Vrienden van BC tegelen”
in het leven te roepen. De bedoeling hiervan is dat ieder lid van BC Tegelen
drie personen (liefst meer natuurlijk)vindt die voor 10,00 euro pp de club
willen sponseren om dit mogelijk te maken.
Ter indicatie 69 leden * 3 sponsoren * 10.00 euro = 2070.00 euro.
Zodoende zou 5 sponsoren per lid een geweldige basis bieden t.w. 3450.00 Euro.
In de zaal hangt een lichtkrant waar alle name van de sponsoren worden genoemd.
De eerste namen staan er reeds op en zullen hopelijk zeer snel worden aangevuld
tot een geweldige lange lijst.!! Deze sponsering is eenmalig
En duurt tot 31-12-2018.
Je kunt dnken aan personen maar natuurlijk ook aan bedrijven en vereningen
om te vragen.
Namen en het sponsorgeld kunnen worden afgegeven bij S.v.Tienen.
2) Verder wordt er een tombola georganiseerd met geweldige prijzen.
Wil jezelf of weet je een bedrijf om een prijs te sponseren is dit zeer welkom.

Over de invulling van het feestweekeinde zal later nog een update komen
Met een ingevuld programma zodra dit wat meer vaste vorm heeft gekregen.
Houd in ieder geval de Zaterdag avond 2 juni en de zondagmiddag 3 juni vrij
in jullie agenda.

De Feestcommissie.
============================================================

Mededeling: Vanaf 1 September 2017 zal de vrije trainingsavond van de Maandag
Verplaatst worden naar de dinsdagavond
===============================